Point Properties Portfolio 1 AB (publ) förvärvar fastighet i Strömstad

 
Point Properties Portfolio 1 AB har idag förvärvat en fastighet i Strömstad av dess ägarbolag Point Properties AB. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 63 Mkr. I samband med förvärvet har ägarbolaget gett ett ovillkorat aktieägartillskott om cirka 40 Mkr.
 
 Fastigheten är huvudsakligen uthyrd till Coop som nyligen tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal. Fastigheten är belägen centralt i Strömstad. Årligt driftnetto uppgår till cirka 4.5 Mkr.
 
– Genom transaktionen stärks Point Properties Portfolio 1 AB med en mycket attraktiv fastighet i Strömstad, med en stark hyresgäst och ett långt hyresavtal, kommenterar Magnus Åkesson, VD Point Properties Portfolio 1 AB.