Points obligationslån 2019/21 har godkänts för handel vid Nasdaq First North Bond Market

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) (”Point”) emitterade den 6 september 2019 säkerställda obligationer om 375 MSEK. Obligationerna löper under två år med en fast ränta om 4,50 procent.

Point har ansökt om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq First North och första dag för handel är den 23 oktober 2019. Med anledning av detta har Point upprättat en bolagsbeskrivning som har godkänts av Nasdaq First North. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Points webbplats (www.pointproperties.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Friis, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)

martin.friis@pointproperties.se
+
46 (0) 70 289 20 19

 
   

Om Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationen är noterad på Nasdaq First North Bond Market.