Rättelse: Point Properties Portfolio 1 AB (publ) avser att initiera ett skriftligt förfarande under utestående obligationslån 2021/2024 samt offentliggör finansiell information.)

Vid publicering av detta pressmeddelande angavs felaktig Regulatorisk typ.

Meddelandet är att betrakta som sådan information som Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning